fbpx

Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο δικτυακός τόπος myparenthood.gr (στο εξής «διαδικτυακός τόπος») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E.,  (στο εξής «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 8 (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@myparenthood.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9287700). Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του myparenthood.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των κατωτέρω όρων χρήσης, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτόν. Το myparenthood.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του myparenthood.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Εφόσον κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να απέχει από κάθε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του myparenthood.gr

Σκοπός των υπηρεσιών μας

Διαδικτυακά μαθήματα – Masterclasses

Ο διαδικτυακός τόπος έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Στον διαδικτυακό τόπο οι επισκέπτες βρήσκουν κείμενα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, λογότυπα και αρχεία ήχου (στο εξής αναφερόμενα από κοινού ως το «περιεχόμενο»). Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου – χωρίς κανέναν επ’ αυτού περιορισμό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Eταιρείας και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, πλην της καθαρά ιδιωτικής, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου, αλλά και για την τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτού.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Eταιρεία παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση του περιεχομένου του αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσεως επί του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου αυτού. Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, θα συνεπάγεται την αυτόματη και χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση καταγγελία της παρεχόμενης άδειας χρήσης, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση του χρήστη.

Περιορισμοί στη χρήση

1. Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

2. Η ιστοσελίδα απευθύνεται για προσωπική χρήση. Προϋπόθεση για την χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρακάτω:

 • Να μην γίνεται χρήση της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή σκοπό που υπόκεινται κάτω από οποιονδήποτε νομοθεσία, ή που απαγορεύεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις;
 • Να μην γίνονται συκοφαντικά, δυσφημιστικά ή προσβλητικά σχόλια ή οτιδήποτε σχετικό στην ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενό της, όπου θα μπορούσε να οδηγήσει εμάς ή τρίτο πάροχο σε ανυποληψία ή ηθική βλάβη;
 • να μην ανασχηματίσει, να αντιγραφεί, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει, να μεταδώσει, να εκχωρήσει, να εκχωρήσει, να εκδώσει, να αναθεωρήσει, να εκτελέσει, να μεταβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύσει, συνδέσει ή δημιουργήσει κάτι επιβλαβές στην ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενο της εκτός από οτιδήποτε επιτρέπετε από εμάς μέσα από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή μέσα από τον νομικό πλαίσιο της χώρας.
 • Να μην γίνει χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό να διανεμηθούν ιοί;
 • Να μην παρουσιάσετε ή υπονοήσετε ότι εμείς παρέχουμε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία εκτός αν έχουμε με νέους όρους αναφέρει κάτι σχετικό σε έγγραφο έντυπο; και τέλος
 • Να είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων ή εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση και πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία και απόρρητα δεδομένα μυστικά.

3. Διατηρούμε το δικαίωμα να εμποδίσουμε ή να αποτρέψουμε την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας αν δεν συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιοδήποτε σχετικό Νόμο.

Ιδιοκτησία, χρήση και κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

1. Αυτή η ιστοσελίδα και όλα τα πνευματικά δικαιώματά της (χωρίς κανένα περιορισμό σχετικά με το περιεχόμενό της) ανήκουν σε εμάς. Διατηρούμε και κατοχυρώνουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα ( τα οποία περιλαμβάνουν χωρίς κανένα περιορισμό τα trade marks, το όνομα του domain, τον σχεδιασμό, τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων, και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή στοιχείο της σελίδας μας) ανεξάρτητα με το αν βρίσκεται καταγεγραμμένο ή όχι οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

2. Κανένας από αυτούς του Όρους δεν σας διασφαλίζει πνευματικά δικαιώματα σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα εκτός από την πρόσβασή σας σε αυτό. Συμφωνείτε στον να μην προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα, ή σε κάποιο συγκεκριμένο ψηφιακό στοιχείο ή άλλη υπηρεσία ασφαλείας ενσωματωμένη ή περιλαμβανόμενη στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Χρεώσεις και Πληρωμές

1. Πληρωμές για Masterclasses

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι παραχωρούμε την επεξεργασία πληρωμών και όλο το γενικό χειρισμό των συναλλαγών στην Viva Wallet, επομένως παρακαλούμε ανατρέξτε στο User Agreement και Privacy Policy της Viva Wallet. Δεν αποθηκεύουμε στοιχεία τραπεζικών καρτών και δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία των πελατών με τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε αναγκασμένοι.

2. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμετην πληρωμή σας, θα πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία κεφάλαια διαθέσιμα. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία της πληρωμής σας, θα επεξεργαστούμε ξανά την πληρωμή σας σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για οδηγίες σχετικά με άλλους τρόπους πληρωμής. Εάν και πάλι δεν λάβουμε την πληρωμή σας, η οφειλόμενη πληρωμή θα παραπεμφθεί σε εταιρεία είσπραξης οφειλών.

3. Η ανανέωση της επιλεγμένης συνδρομής επαναλαμάνεται αυτόματα μέχρι να επιλέξετε την ακύρωση της συνδρομής σας.

Πολιτική Επιστροφής

10 Ημέρες Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων – Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγγύησης επιστροφής χρημάτων μέσα σε 10 ημέρες ισχύουν μόνο για πελάτες που πληρώνουν μεμονωμένα. Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, πρέπει να υποβάλλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

β) Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι ως πωλητές ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είμαστε εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα κακοποίησης. Είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε επιστροφές που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, αλλά δεν είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Ελπίζουμε ότι καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθούμε πάντα να ενεργούμε δίκαια έτσι ώστε να μένετε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας και με σκοπό να μπορούμε να παραμένουμε σε λειτουργία για να συνεχίσουμε να σας εξυπηρετούμε.

γ) Οι επιστροφές θα παρασχεθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  i.Το Masterclass δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν ππαρακολουθήσατε το διαδικτυακό μάθημα και δεν συνδεθήκατε ποτέ.

  ii. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα από την πλευρά μας, που σας εμπόδισε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Αν το επιλύσουμε εντός 48 ωρών, αυτή η περίπτωση δεν ισχύει για επιστροφή χρημάτων.

Δόλια πληρωμή

Εάν υπάρχουν λόγοι να υποψιαζόμαστε ότι διαπράττεται απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία αυτής της πληρωμής. Η νομιμοποίηση της πληρωμής μπορεί να ζητηθεί εάν υπάρχει υπόνοια εγκλήματος. Όλοι οι τύποι δόλιας πληρωμής θα αναφέρονται στην αστυνομία και θα αναφέρονται σε εταιρεία είσπραξης οφειλών.

Ευθύνη

 1. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να προσφέρει την υπηρεσία τεστ για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και όταν ο Πάροχος Υπηρεσιών δηλώνει πτώχευση, μπορούμε μόνο να ενεργούμε ως ενδιάμεσος και να επιστρέφουμε πληρωμές όπου έχουμε ήδη λάβει από τον αρμόδιο Πάροχο Υπηρεσιών.
 2. Όσον αφορά τις δικές μας υπηρεσίες, ευθυνόμαστε για ζημιές που υπόκεινται στους περιορισμούς που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Θα ευθυνόμαστε μόνο για τις άμεσες ζημίες που έχετε υποστεί, πληρώσει ή υποβάλλει εξαιτίας παράλειψης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με τις δικές μας υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση η συνολική μας ευθύνη έναντι σας για οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από δική σας χρήση (συμπεριλαμβανομένης της λήψης ή χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου) υπερβαίνουν τα ποσά που πληρώσατε εσείς σε εμάς σε σχέση με τη δική σας χρήση της ιστοσελίδας μας.
 3. Ο περιορισμός της ευθύνης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος τμήματος ισχύει και για τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων από πρόσωπα για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις εκ του νόμου διατάξεις.
 4. Όπως αναφέρεται παραπάνω, εκτός αν άλλως ρητά απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν υποβάλλουμε παρατηρήσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλους όρους (ρητούς ή σιωπηρούς) σε σχέση με την παροχή του Site, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς σε σχέση με την πληρότητα, την ακρίβεια και το νόμισμα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο ή σε σχέση με την ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για το συγκεκριμένο σκοπό.
 5. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, εξαιρούμαστε κάθε ευθύνης (ανεξάρτητα αν προκύψει με σύμβαση, αδικοπραξία, παραβίαση νόμιμων καθηκόντων ή άλλως) που αλλιώςθα είχαμε προς εσάς ως αποτέλεσμα τυχόν σφάλματος ή ανακρίβειας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, μη διαθεσιμότητα του Site για οποιονδήποτε λόγο και οποιασδήποτε παρατήρησης ή δήλωσης που γίνεται στην Ιστοσελίδα.

Εφαρμοσμένο δίκαιο και επίλυση διαφορών

1. Εφαρμοσμένο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και κάθε τροποποίηση ή προσθήκη επ’ αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την ερμηνεία των παρόντων όρων αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

2. Διαδικτυακή επίλυση διαφοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μία πλατφόρμα για την επίλυση διαδικτυακής διαφοράς(ODS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ακρίβεια των πληροφοριών και διαθεσιμότητας στην ιστοσελίδα

1. Ενώ χρησιμοποιούμε όλους μας τους πόρους με σκοπό να παρέχουμε έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, δεν αντιπροσωπεύουμε, εγγυόμαστε ή υποσχόμαστε ότι οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχομένου είναι ή παραμένει διαθέσιμο, έγκυρο και ολοκληρωμένο, χωρίς λάθη ή προβλήματα για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε βάση μπορεί να δώσετε σε πληροφορία στην ιστοσελίδα αποτελεί δική σας ευθύνη και ενδέχεται να διακόψουμε ή να αναβάλουμε την λειτουργία της ιστοσελίδας για διαφορετικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται για την γενική πληροφόρησή σας και σκοπό έχει μόνο να σας ενημερώσει σχετικά με εμάς, τα προϊόντα, τα νέα, τις υπηρεσίες μας και άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να ανήκουν στα ενδιαφέροντά σας. Δεν εμπεριέχονται πληροφορίες ή συμβουλές τεχνικού, οικονομικού ή νομοθετικού χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην ιστοσελίδα για οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία

2. Ενώ κάνουμε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα θα είναι για πάντα διαθέσιμη ή ότι δεν διαταραχτεί σε οποιαδήποτε περίπτωση η ομαλή της λειτουργία.

Γενικά

1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παραπάνω όρους. Οι νέοι μας όροι θα παρατίθενται σε αυτό το σημείο της ιστοσελίδας και με τον να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας τις αλλαγές συμφωνείτε ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τις αλλαγές στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

2. Εκτός αν αναγράφεται με διαφορετικό τρόπο στους παραπάνω όρους χρήσης, όλες οι παρατηρήσεις από εσάς σε εμάς πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω χρήσης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που καταπατηθούν οι όροι από την δική μας πλευρά όταν αυτό συμβαίνει σε περιστάσεις πάνω από τον έλεγχό μας και χωρίς κάποιον περιορισμό (απεργίες, κλειδώματα και άλλες βιομηχανικές διαφορές, καταστροφή συστημάτων ή πρόσβαση στο δίκτυο, πλημμύρες, πυρκαγιές, έκρηξη ή ατύχημα).

4. Εάν οποιοσδήποτε όρος από την παραπάνω συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου όρου της συμφωνίας δεν θα επηρεαστεί. Εάν επιλέξουμε να μην εφαρμόσουμε κάποιον όρο που δεν τηρήθηκε από την μεριά σας δεν σημαίνει ότι στον μέλλον δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον δικαίωμα μας σε σχέση με τον όρο αυτόν.

5. Οι συγκεκριμένοι όροι εμπεριέχουν ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ μας ( είτε αναφέρεται εγγράφως είτε όχι). Σε περιπτώσεις απάτης ή ψευδής δήλωσης, δεν φέρουμε ευθύνη

6. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας με τους παρόντες όρους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

7. Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το νόμο της Κύπρου.

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι σας

Live Masterclass
Επιβεβαίωση εγγραφής
Scroll to Top